top of page

ספלולונים עם ילדים

שימו לב! כל התמונות באתר הן להדגמא בלבד,

כיון שכל מובייל הינו עבודת יד מהתחלה ועד הסוף אין אף מובייל שדומה בדיוק לאחר.. :) 

ניתן לנסות להזמין כל דמות שתרצו, כמו: ספלולן וילד משחקים בכדור, רצים לחיבוק, יושבים ביחד מול המדורה, יושבים מחובקים על הירח, רוקדים ביחד, מטיילים ביחד, מרחפים באוויר ביחד ועוד.. אלו רק חלק מהבקשות שכבר יצרתי בעבר.

ופתוחה לכל רעיון נוסף. מומלץ ליצור קשר בוואטסאפ.

ספלולונים בשטח

ניתן להזמין כל דמות שעולה על רוחכם כמו: ספלולון על שטיח מעופף, ספלולונים ליד המדורה, ספלולונים בגינה, ספלולונים קוטפים צמחים, ספלולונים בטיפוס הרים, על גלשנים משחקים כדורגל, שוחים או רוכבים על ליוויתנים, מצלמים, צופים במשקפות, יחד עם ציפורים... - אלו רק חלק מהבקשות שכבר יצרתי בעבר.

ופתוחה לכל רעיון נוסף..

העלות תסוכם באופן אישי מול המזמין בהתאם לדמות המבוקשת.

ספלולונים מנגנים

ניתן להזמין כל דמות שעולה על רוחכם כמו: ספלולונים מנגנים בתופים, ספלולונים מנגנים בחלילים, ספלולונים מנגנים בדידג', ספלולונים מנגנים לנחשים - אלו רק חלק מהבקשות שכבר יצרתי בעבר.

אשמח לכל רעיון נוסף..

העלות תסוכם באופן אישי מול המזמין בהתאם לדמות המבוקשת.

ספלולונים בבית

ניתן להזמין כל דמות שעולה על רוחכם כמו: ספלולונים קוראים ספרים, ספלולונים מטפלים על מיטת טיפולים, ספלולונים עושים מוביילים, ספלולונים עושים יוגה - אלו רק חלק מהבקשות שכבר יצרתי בעבר.

אשמח לכל רעיון נוסף..

העלות תסוכם באופן אישי מול המזמין בהתאם לדמות המבוקשת.

bottom of page